วิธีตั้งค่าเว็บไซต์เริ่มต้นสำหรับ Search Engine Optimization, Facebook และ Twitter

วิธีเข้าใช้งาน สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา > Admin > ตั้งค่าเว็บไซต์ (เมนูด้านซ้ายของหน้า Admin) > ทั่วไป


ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นค่าเริ่มต้น หรือค่าที่ใช้งานทั่วไปบนเว็บไซต์สำเร็จรูป If Else Studio


ระบบจะบังคับการใช้งานไปใช้โดเมนหลักที่เราจดไว้(ได้ตั้งค่าไว้แล้ว) เมื่อมีการเข้าหน้าเว็บจากโดเมนสำรอง ระบบจะทำการ Redirect ไปยังหน้าเว็บที่อยู่ภายในโดเมนหลักให้อัตโนมัติ แต่ระบบ Admin ยังสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งโดเมนหลักและโดเมนสำรอง เพื่อป้องกันโดเมนหลักใช้งานไม่ได้ เราก็ยังสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลผ่านโดเมนสำรองได้


ชื่อที่ใช้แสดงผลภายในระบบ ในกรณีที่เรามีหลายเว็บไซต์ ชื่อนี้จะเป็นตัวบอกว่าเรากำลังใช้งานเว็บไหนอยู่


ค่าเริ่มต้นของ Search Engine Optimization โดยจะเรียกใช้งานที่หน้าแรกของเว็บไซต์ และหน้าอื่นๆในกรณีที่เราไม่ได้ตั้งค่า SEO ของหน้านั้นๆไว้ (title, description, keywords)


ค่าเริ่มต้นสำหรับ Facebook ซึ่งในส่วนนี้จะสามารถตั้งค่า

  • Facebook App ID ที่ได้จาก Facebook Developers เพื่อใช้สำหรับการเปิดใช้งาน Comment ภายในแต่ละบทความ (fb:app_id)
  • Facebook Fanpage ไว้สำหรับกำหนดว่าเพจของเราเป็นเจ้าของเนื้อหาหรือเว็บไซต์นี้ (article:author)

ค่าเริ่มต้นสำหรับ Username บน Twitter เพื่อบอกว่าเราเป็นเจ้าของเนื้อหาหรือเว็บไซต์นี้ (twitter:site, twitter:creator) โดยในการใส่ข้อมูลไม่ต้องใส่ @ นำหน้า เพราะระบบจะใส่ให้เองโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการเรียกไปใช้งานในแต่ละส่วน