วิธีตั้งค่าเว็บไซต์เริ่มต้นสำหรับ Search Engine Optimization, Facebook และ Twitter

วิธีเข้าใช้งาน สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา > Admin > ตั้งค่าเว็บไซต์ (เมนูด้านซ้ายของหน้า Admin) > ทั่วไป


ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นค่าเริ่มต้น หรือค่าที่ใช้งานทั่วไปบนเว็บไซต์สำเร็จรูป If Else Studio


เปิดใช้งานโดเมนหลักสำหรับหน้าเว็บ

ระบบจะบังคับการใช้งานไปใช้โดเมนหลักที่เราจดไว้(ได้ตั้งค่าไว้แล้ว) เมื่อมีการเข้าหน้าเว็บจากโดเมนสำรอง ระบบจะทำการ Redirect ไปยังหน้าเว็บที่อยู่ภายในโดเมนหลักให้อัตโนมัติ แต่ระบบ Admin ยังสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งโดเมนหลักและโดเมนสำรอง เพื่อป้องกันโดเมนหลักใช้งานไม่ได้ เราก็ยังสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลผ่านโดเมนสำรองได้


ชื่อเว็บ

ชื่อที่ใช้แสดงผลภายในระบบ ในกรณีที่เรามีหลายเว็บไซต์ ชื่อนี้จะเป็นตัวบอกว่าเรากำลังใช้งานเว็บไหนอยู่


รายละเอียดเกี่ยวกับ SEO

ค่าเริ่มต้นของ Search Engine Optimization โดยจะเรียกใช้งานที่หน้าแรกของเว็บไซต์ และหน้าอื่นๆในกรณีที่เราไม่ได้ตั้งค่า SEO ของหน้านั้นๆไว้ (title, description, keywords)


รายละเอียดเกี่ยวกับ Facebook

ค่าเริ่มต้นสำหรับ Facebook ซึ่งในส่วนนี้จะสามารถตั้งค่า

  • Facebook App ID ที่ได้จาก Facebook Developers เพื่อใช้สำหรับการเปิดใช้งาน Comment ภายในแต่ละบทความ (fb:app_id)
  • Facebook Fanpage ไว้สำหรับกำหนดว่าเพจของเราเป็นเจ้าของเนื้อหาหรือเว็บไซต์นี้ (article:author)

รายละเอียดเกี่ยวกับ Twitter

ค่าเริ่มต้นสำหรับ Username บน Twitter เพื่อบอกว่าเราเป็นเจ้าของเนื้อหาหรือเว็บไซต์นี้ (twitter:site, twitter:creator) โดยในการใส่ข้อมูลไม่ต้องใส่ @ นำหน้า เพราะระบบจะใส่ให้เองโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการเรียกไปใช้งานในแต่ละส่วน