คลังรูปภาพ วิธีใช้งานคลังรูปภาพ จัดโฟลเดอร์ และข้อมูลรายละเอียดของรูปภาพ

วิธีเข้าใช้งาน สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา > Admin > คลังรูปภาพ


รูปภาพทั้งหมดภายในเว็บไซต์จะถูกเก็บไว้ภายในระบบนี้ ซึ่งเราสามารถจัดการหมวดหมู่รูปภาพได้ด้วยวิธีการจัดโฟลเดอร์

รูปภาพที่มีการอัพโหลดจะถูก resize ขนาดอัตโนมัติ 4 ขนาด

  1. small - ขนาดไม่เกิน 150 x 150 pixel
  2. thumbnail - ขนาดไม่เกิน ไม่เกิน 400 x 400 pixel
  3. medium - ขนาดไม่เกิน 640 x 640 pixel
  4. original - ขนาดไม่เกิน 2048 x 2048 pixel

ซึ่งระบบจะทำการ resize ให้เฉพาะรูปภาพที่มีขนาดเกินกว่าที่กำหนดในแต่ละขนาด


วิธีนับพื้นที่ใช้งานในเว็บไซต์

  • รูปภาพ - ระบบจะนับทุกขนาดในทุกๆรูปภาพ เพื่อนำมาใช้อ้างอิงพื้นที่ที่เราใช้ไป
  • ฐานข้อมูล - ระบบจะนับจากข้อมูลบทความหรือข้อมูลอื่นที่มีการเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์นี้